سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۷

شکوه های عاقا از مموتی!

حسین پویا
اول اردیبهشت 97دلخور از محمودم و از گفته هاش
می کُشد آخر مرا ناز و اداش

اولش ما را دو لپی می ستود
گشته بودم بنده مجذوب صداش

روبروی ما دو زانو می نشست
می نمودی منگ ما را بوی پاش

بی مهابا پاچه خواری می نمود
مجتبی هم چای می آورد براش

بنده هم راضی از آن افکار او
گرچه دلخور بودم از برق نگاش

او که در تسخیر جن استاد بود
از کاراکاس جن میاوردن براش

بهرحل مشکلات مملکت
لشکر جن کرده همکاری باهاش

هاله نورش که توپ بود و خَفَن
دشمنان را کرده یکجا آش و لاش

هشت سالی بود و هی خوردیم و خورد
مثل ما نفت و یورو بوده غذاش

الغرض چون نوبتش آمد به سر
میزند جِر، می دهد آماده باش

روی او رو نیست عاقا، سنگ پاس
خُرد خواهم کرد بنده سنگ پاش

گفتگو از آب و سوزش می کند
خود نمی گوید خودش سوخته کجاش

ظاهرا می خواد نمد مالم کند
سر به نیستش می کنم یاواش یاواش.... توی غذاش...... گور باباش

یکشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۷

مثل عاقا بق بقو کن!

حسین پویا
17 فروردین 97 طبق فرمان مقام رهبری
سال تولید است و سال بربری

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بَق بَقو کن، بَق بَقو

گفت عاقا با تمام اعتقاد
واردات علم می آرد فساد!

لیک اگر وارد کنی چادر نماز
میشود کشور ز صنعت بی نیاز

ای بسیجی جنس ایرانی بخر
شاد کن آسیدعلی را ای پسر

پر شد از اجناس چین انبار تو
دلخوره سیّدعلی از کار تو

آنچه وارد می کنی از روس و چین
مار را می پروری در آستین

هست عاقا دلخور از اجناس چین
جنس چینی کرده او را خشمگین

همتی کن ای بسیجی تا کنی
بعد از این تولید جنس ژاپنی

هرچه را لازم بود تولید کن
در دروغ از احمدی تقلید کن

ای بسیجی خویشتن را کم مگیر
خورده ای ساندیس با ماءالشعیر

زان سبب علمت چنین افزون شده
کله ات مانند افلاطون شده

تا شود امسال تولیدت زیاد
می فرستد سیدعلی بهرت مداد

بوده تولید تو سرکوب و فشار
گفتمانت هم چماق میخ دار

تا تو در میدانی و قر میدهی
می کند آسِدعلی شاهنشهی

می نشیند روی تخت عالیجناب
می دهد هر سال یک فرمان ناب

سال اول سال بسط اقتصاد
واردات آزاد و پر رونق فساد

سال دیگر سال صنعت سال علم
رفت باید تا به چین دنبال علم

سال سوم سال چرخش، سال "ژِن"
تا ثریا می رود اقبال "ژِن"!

طبق فرمان مقام راهبر
سال تولید است امسال ای پسر

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بق بقو کن، بق بقویکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

ناله های علم الهدا از دوری سوفیا لورن

حسین پویا
بیستم اسفند 96


از دست این فضای مجازی شدم ملول
هرگز نصیحتم به جوانان نشد قبول

در خطبه گفته ام سخن از سوفیا لورن
بر ریش من حواله شده صدایی جهان شمول

من در جوانیم عاشق آن سوفیا شدم
رفتم به حوزه و خواندم بسی اصول

یک شب به نوجوانی و در دوره شباب
کردم به لاله زار و به یک سینما دخول

همراه سوفیالورن، مشغول عشق و حال
مارچلو ماست و خیاری، هنرپیشه ی چپول

از آن زمان به بعد  بنده دشمن سوفیا شدم
زیرا که گشته بود دلبسته آن مردک ژیگول

با آنکه پشمکی شده این ریش و پشم من
با یاد سوفیالورن برود توی شیشه غول

هرگز نصیب بنده نشد عشق سوفیا
 البته روضه خوان شده ام من به عشقِ پول

از دست این فضای مجازی دلم گرفت
شایع نموده اند که من گشته ام فضول
جمعه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۶

قیامِ دی ماه و دیلماج فتحعلیشاه! کوتاه و مختصر

حسین پویا. دهم اسفند 96  


فتحعلیشاه قاجار، شاهی که به خاطر فسادش معرف حضور هموطنان است، یک دیلماج (مترجم) زبان فرانسه در دربارش داشت که اگر روزی نامه ای یا پیامی از فرانسه برسد آنرا برای شاه ترجمه کند. دیلماج نامبره سالها بابت دیلماج بودن حقوق و مزایا گرفته بود اما فرصتی پیش نیامده بود که شاه به او نیاز داشته باشد. تا اینکه دوران حمله ناپلئون بناپارت به روسیه شد. ناپلئون بعد از تصرف قسمت بزرگی از اروپا، بخش عمده ای از روسیه را نیز اشغال کرده و قصدش تصرف کامل روسیه بود. شهرت ناپلئون در همه جای دنیا پیچیده بود.  در همین احوال چون سپاه ناپلئون به مرزهای شمالی ایران رسیده بود، وی تصمیم گرفت که تکلیفش را با شاه ایران روشن کند. نامه ای به فتحعلیشاه نوشت و از او خواست تعین تکلیف کند که با او متحد است و یا مخالف اوست. نامه به دربار فتحعلیشاه رسید و چون فهمیدند که نامه به زبان فرانسوی است، شاه فرمان داد تا دیلماج نامبرده را خبر کنند تا نامه را ترجمه کند. دیلماج به خدمت شاه آمد. نامه را گرفت. بالا و پائین کرد. سرو ته کرد. جلو و عقب برد. و بعد با قیافه ای فیلسوف مابانه گفت :
چیز مهمی نیست قربان. ناپلئون نامی اظهار ارادت کرده.
 و اما سربازان بدنام عاقا که به خاطر جنایاتشان در حق مبارزین و مجاهدین و دگر اندیشان و مخالفین نظام معرف حضور هستند؛ با اینکه هریک در برخی از رشته های مختلف، مثل بازجویی و پرونده سازی و شکنجه و "تواب سازی" و "بحث سیاسی"!، "تخصص"! دارند، اما در چند خصیصه مشترکند. خصایصی که در واقع حاصل علاقه و اعتقاد به عاقاست و ریشه در حوزه علمیه و درسهای حوزوی دارد. خصایصی مثل دروغگویی، بیرحمی، استفاده از کلمات رکیک و تهمت زنی و لجن پراکنی و مهمتر از همه پررویی. بسیار علاقمند بودم که ببینم این سربازان بدنامِ عاقا در مورد قیام دیماه مردم ایران چه میگویند و آیا از رو می روند و به قول هموطنان رویشان را کم کرده و گورشان را گم می کنند یا نه. آنهم پس از سخنان و موضعگیریهای خود عاقا و روحانی و امام جمعه های رنگارنگ و سرداران سپاه و بقیه در باره عظمت و گستردگی و شعارها و قصد و غرض قیام کنندگان. همه بدون استثنا صحبت از خواست قیام کنندگان مبنی بر سرنگونی نظام کرده و حتی کار به جایی کشید که روحانی به رئیس جمهور فرانسه تلفن زد و از او درخواست کرد که مجاهدین را تحت فشار قرار دهد تا نظام بتواند قیام را سرکوب کند. در این قیام که هنوز هم ادامه دارد، تا به حال بیش از 50 نفر از مردم به دست نیروهای ضدمردمی عاقا و همین سربازان بدنام شهید شده اند و بیش از 8000 نفر در بیش از 140 شهر ایران دستگیر شده اند که تعدادی از دستگیرشدگان در همان روزهای اول زیر شکنجه همین سربازان بدنام شهید شده اند و این بدنامها گفتند که علت مرگ خودکشی بوده است. با اینحال یکی از سربازان بدنام عاقا که خیلی هم ادعای فیلسوف و سیاسی بودن دارد و با نام مستعار "صابر از تبریز (امضا محفوظ)" در سایتهای وزارت بدنام اطلاعات به اصطلاح مطلب و "ردیه" می نویسد، در مطلبی  ضمن لجن پراکنی معمولش علیه خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، در باره قیام دیماه اینگونه نظر میدهد:
"...دیگر اینکه قیامی درایران نبوده ومثل اغلب کشورها تظاهرات ومطالباتی بوده که بخش مسالمت آمیز آن برقسمت خشونت گرایش میچربید..
اعتراضات آن بخش ازمردم کم برخوردار از وسایل معیشت ، بلحاظ مسالمت آمیز بودن خود، قیام نبوده وبطوری که گفتم، نقش زنان بخاطر مسائلی که این تظاهرات بخاطر آنها انجام شد ، بسیار ناچیز بوده است!
دیگر اینکه بارها گفته شده که متاسفانه  بدلایلی، قسمتی ازمردم ایران در تضاد با منافع ملی خود ، ارزش حضور قانونی ومحدود ایران درسوریه را درک نمیکنند ودر تجمعاتی این قبیل به دادن شعار انحرافی که ازجاهای دیگر بدانها تلقین میشود ، می پردازند !
من قبول دارم که ناف تعدادی ازروشنفکران ما به غرب وصل است و سبب طرح این شعار ضد ملی ، آنها میباشند که وظیفه ی  روشنفکران  مردمی وبا هوش تر، مواجهه با این ایده ی انحرافی است!"

نمیدانم این مزخرفات به گوش عاقا رسیده یا نه ولی طرف ناجوانمردانه دارد با  آبروی عاقا بازی می کند و اصلا رعایت همان "جان ناقابل"! عاقا را که ممکن است با شنیدن این مزخرفات از کالبد عاقا بیرون بزند نمی کند. خود آخوندها به اندازه این سربازان بدنام "پر رو" نیستند. حقیقتا که سنگ پای قزوین در مقابل اینها لنگ می اندازد. اما این گفته ها مرا به یاد داستانی می اندازد در باره دیلماج (مترجم) زبان فرانسه فتحعلیشاه که داستانش را برایتان گفتم.
بیچاره "سیدعلی شاه بیعار"!  با این دیلماج های حقه باز تر از خودش که عمری از کیسه مردم به آنها خورانده است. لابد وقتی از رئیس همین "صابرک مستعار"! می پرسد که این سرو صداها چیه؟ بیرون چه خبر است؟ پاسخ می شنود که:
- ... خبری نیست قربان. خیالتان راحت باشد. "مردم" نامی! که از آنطرف مرز آمده اند دارند به جنابعالی اظهار ارادت! می کنند. این سر و صدا ها هم "نواره"!.چهارشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۶

ای هموطنان وقت قیام است!

 
حسین پویا
بهمن ماه 1396 ای هموطنان وقت قیام است
مردان و زنان وقت قیام است

هستید اگر اسیر غربت
هرجای جهان، وقت قیام است

یا در وطن و اسیر ملا
از پیر و جوان، وقت قیام است

در زیر فشار شیخ ملعون
له شد تنتان، وقت قیام است

سرکوب وفشاد خردتان کرد
پیدا و نهان، وقت قیام است

وقت است که تا دوباره باهم
غران همگان، وقت قیام است

از جا بکنید خانه شیخ
چون سیل روان وقت قیام است

با شیخ دغل مکن مدارا
با هرچه توان وقت قیام است

بسیار زدند و نوبت ماست
باید زدشان، وقت قیام است

این طایفه خون خلق خوردند
برخیز که هان وقت قیام است

بیرون شو و بنمای گره مشت
فریاد زنان وقت قیام است

سه‌شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۶

سرپیچی منافقانه دلار از فرمان رهبر و رئیس جمبور!حسین پویا
13 فوریه 2018

نرخ دلار از رقم حیرت انگیز 5000 تومان هم گذشت. علیرغم فرمان عاقا به "دلار امریکایی"، برای تن دادن به اقتصاد مقاومتی و گرانتر نشدن، و علیرغم چشمکها و لبخندهای ملیح روحانی، باز هم به علت "پشم ریختگی" عاقا و "روحانیت" معظم!، دلار سرپیچی می کند.

چند می پیچی سر از فرمان رهبر ای دلار
می شود هر ثانیه نرخت گرانتر ای دلار

دلخور است از دست تو روحانی بلبل صفت
سیدعلی را کرده ای انگار منتر ای دلار

بی توجه بر تذکرهای عظمای بزرگ
روز و شب قد می کشی مثل صنوبر ای دلار

نیستی تو تابع احکام شرع محترم
خود نمی ترسی تو از صحرای محشر ای دلار

جنتی را هم ببین از دست تو خون می خورد
سن و سالش می شود هر روز کمتر ای دلار

خاتمی با یک دعا یکدفعه سوسکت میکند
هان مکن تو بیخودی او را مکدر ای دلار

اقتصاد مملکت را غرق مشکل کرده ای
بیخودی جفتک نزن، هستی مگر خر ای دلار

بیش از اینها گر بپیچی سر ز حکم سیدعلی
می زند بر پشت تو او مهر کافر ای دلار

طبق دستورات "عاقا" زودتر ارزان بشو
شرم کن آخر کمی از روح "اکبر" ای دلار

 نیست راضی از تو روحانی، ایا امپریالیس
بر دهانت می زند یک مشت دیگر ای دلار

در خفا روحانی از دست تو اشکش جاریه
گرچه جوک می گوید او در روی منبر ای دلار

با دروغایش بساطت را به آتش می کشد
می پراند از سرت برق مکرر ای دلار

مشکل تحریم را او یک شبه حل می کند
گر که با او تا کنی یک خورده بهتر ای دلار

او مصمم گشته تا نرخ تو  را ارزان کند
بی گمان ارزان تر از نرخ چغندر ای دلار

بر اساس رهنمود اقتصاد سیدعلی
نقشه ها او می کشد بهر تو در سر، ای دلار

قصد دارد در خفا چاپت کند چاپت کند
بعد پخشت می کند در سطح کشور ای دلار

اینچنین شیخ بنفش روی تو را کم می کند
بر زمینت می زند، در حلق تو سم می کند


جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۶

حسین پویا – جمشید پیمان. شعر مشترک . بی بی سی جان! غم مخور!12 بهمن 96 

این روزها با قیام ظفر نمون مردم ایران و به لرزه درآمدن ارکان نظام آخوندی، بی بی سی هم به شدت به نگرانی افتاده و تمام تلاشش را می کند که اوضاع را آرام نشان دهد.


ا- حسین پویا:

ای که بهر سیدعلی هستی پریشان غم مخور
دائما غم می خوری ای "بی بی سی جا"! غم مخور

بهر حفظ این نظام فاسد و سرکوبگر
پاره کرده خویش را، بسه دیگه، هان غم مخور

وعده های شیخ را هر صبح و شب در بوق کن
هم دلار و هم یورو خواهد شد ارزان غم مخور

سیدعلی البته راضی باشد از کار شما
با همه بیچارگی گردیده خندان غم مخور

ملت ایران به میدان آمده بهر قیام
حضرت عاقا شده نالان و گریان غم مخور

این حکومت گر بماند باز هم بر جای خویش
می رشد بهر شما "اجناش ارژان" غم مخور

2- جمشید پیمان

گرچه در این سفره چیزی غیر غم باقی نماند
جیفه ی عظما بفرما قاتق نان، غم مخور

با سعید طوسی اینک گشته ای دمخور،نترس
فرصتی باشد تو را در پیش ایشان،غم مخور

لُنگ و حوله ، در کنارکیسه و صابون و لیف
جمله پنهان کرده اندر زیر قرآن، غم مخور

جانِ بی بی سی، مشو از خشم مردم در هراس؟
گشته ای از انقلاب اینگونه حیران؟ غم مخور

خشتک عظما درید از هم ولی سر خم نکرد
شل شده گرچه تو را هم بند تنبان غم مخور

طنز پویا می خورد مانندِ پتکی بر سرت
یک لگد هم (بر سُرینت) می زند جمشید پیمان،غم مخور
دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۶

توبه ی سیدعلی

حسین پویا.  اول بهمن 96  
دستور خامنه ای برای خروج نیروهای مسلح از "فعالیتهای اقتصادی غیر مرتبط"، یادآور توبه شاه و دستور شاه برای نخست وزیر شدن شریف امامی و وعده های اصلاحات در ماه های آخر سلطنتش است.

سیدعلی فرمود با اهل "سپاه"
ای گروه پاسدار سر به راه

از قیام مردمان در شامگاه
بنده هم آگاه! گشتم، مثل "شاه"

آمدم فریاد مردم چون به گوش
در دلم ترسی فتاد از آن خروش

ظاهرا مردم کمی ناراضی اند
چونکه مسئولین به فکر بازی اند

برخی از اهل اراک و اصفهان
یک کمی ناراضی اند از نرخ نان

لیک دشمن زان سوی مرز آمده
خویش را در بین مردم جا زده

میدهد دشمن شعار ترسناک
نیست دشمن را دگر از بنده باک

لرزه افتاده ست بر کل نظام
خواب بر چشمان ما گشته حرام

خوف آن دارم که چون شاه لعین
کله پا گردم به آهنگ هزین

چاره ای باقی نمانده بهر من
غیر توبه کردن و گریان شدن

مدتی "موش مرده بازی"! می کنم
شکوه ها از دست قاضی می کنم

ای بسیج و ای سپاه در بدر
بوده ام بهر شما مثل پدر

شاه هم در ماه های واپسین
کوفت یاران خودش را بر زمین

بعد از این باید که قربانی شوید
در اوین و قصر زندانی شوید

بعضتان را هم به جرم اختلاس
با زرنگی می کنم خلع لباس

بعضتان را می کنم بنده دراز
تا بخوابد این قیام و اعتراضدوشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۶

آن "خانم واداده"! در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. داستان انسان بی بته ای که به خاطر ارث، مزدور شیخ شد.


حسین پویا
17 دیماه 1396

صبحگاهان کلاغی در راهی به خوردن نجاست مشغول بود. عابری از او پرسید که این چه کار است؟ کلاغ گفت: مگرنشنیده ای که گفته اند لقمه الصباح مسمار البدن (یعنی که صبحانه خوب مثل میخ، مایه استحکام بدن است) عابر گفت: ای احمق نجاست می خوری دیگر حدیث جعل کردنت از چیست؟
  
گزارش جلسه:
رئیس نوبه ای شورای امنیت سازمان ملل:
به همه شما خوشامد میگویم و ابتدا از نماینده امریکا تقاضا می کنم نظرشون رو در مورد قیام اخیر مردم ایران بگن. خانم هیلی بفرمائید.
نیکی هیلی:
"در هفته گذشته در ایران اتفاقاتی افتاده که جهان باید به آن توجه کند. در این مدت بیش از 75 شهر در ایران تظاهرات کردند. حقوق بشر جیزی نیست که دولتها باید به مردم بدهند؛ بلکه این حق هر انسان است. مردم ایران گفته اند که دیگر بس است و حرفشان را هم زدند. رژیم ایران سالانه 6 میلیارد دلار خرج اسد برای ریختن خون مردم سوریه میکند. مردم ایران....."
رئیس:
خانم هیلی اجازه بدید ببینم اون خانم در اون پشت چی میگن که دوتا دستشون را بلند کردن...
 خانم:
 آقا بنده نماینده سازمان (مواخ) از ایران هستم. بنده بارها عرض ..
رئیس:
 صبر کنید. گفتید از کدام کشور هستید؟
خانم:
 از ایران قربان
رئیس: خوب چون در ایران تظاهرات شده و عده ای کشته شدن به شما میکروفن میدیم حرف بزنید. سازمان ماخ چی هست؟
خانم: ماخ نه قربان. مواخ. "یک ان جی او" هست. یه چیزی شبیه همین "نایاک" که لابد شنیدید.
رئیس:
نخیر نشنیدم. خوب حالا مواخ. یعنی چی؟ چیکار می کنید؟
خانم:
نمیتونم بگم چی و چکار می کنیم چون اطلاعات سری محسوب میشه.
رئیس:
 نگران نباشید. همه حرفهایی که اینجا گفته میشه اطلاعات سری هست و به کسی گفته نمیشه
خانم:
 قربون اگه یه وقت درز کنه آبروی بنده در خطر جدی می افته ها. این خانم هیلی ممکنه عامل مجاهدین باشه. شما این مجاهدین رو نمیشناسید. همچین آبروی آدم رو می برن که دیگه نمیشه سر بلند کرد.
رئیس:
نگران نباشید خانم. بگید "مواخ" یعنی چی و چیکار می کنید؟
خانم:
"مواخ" در واقع مخفف "مزدوران وزارت اطلاعات خامنه ایه".
رئیس:
عجب! عجب!........ اسم خوتون چیه؟
خانم:
بنده در اصل یک ژورنالیست هستم. فریبا ه. هستم از هشترود. مدتی است که عضو افتخاری "مواخ" شدم. نه فکر کنید که من به مسائل مادی نظر دارم. کور شم اگه دروغ بگم. همه ش به خاطر امنیتی هست که داریم.
رئیس:
بله متوجهم. حالا حرفتون چیه؟
فریبا:
 قربون بنده به خانم هیلی در مورد ارسال سالی 6 میلیارد دلار از طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی به سوریه اعتراض دارم.
رئیس:
آفرین. آفرین. یعنی این پول را رژیم ایران برای سوریه نفرستاده و خرج نکرده؟
فریبا:
 آقای رئیس به خانم هیلی چه ربطی دارد که ما در سوریه پول خرج کرده ایم. مهم اینه که ما امنیت داریم. خوب خوشبختانه سپاه پاسداران ما وضع مالیش خوبه و به دوستانی که نیاز دارند کمک می کنه. این کجاش اشکال داره؟
رئیس:
ولی مردم ایران از نظر مالی وضعشون خرابه. این قیام هم به اسم قیام فقر و گرانی نامیده شده
فریبا:
نخیر قربان. اینا دروغهای مجاهدینه.
نماینده روسیه:
کی وضعش خرابه؟ مردم ایران؟ پس چرا اینهمه پول به ما دادن که براشون نیروگاه اتمی بسازیم؟ نمایند امریکا اگه راست میگه بیاد وضع مردم اتیوپی را ببینه.
نماینده اتیوپی:
بله آقایون. مسائل داخلی ایران به خودشان مربوطه. البته امیدواریم که وضع ما هم با کمکهای برادران پاسدار بهتر بشه. برادران یک قولهایی دادن. ببینیم چقدر عمل می کنن.
 فریبا:
 کی گفته وضع مالی مردم ایران خرابه قربون؟ مهم اینه که ما امنیت داریم.  بنده یک شهروند ایرانم. کجا وضعم خرابه. تازه امنیت هم دارم. خوب البته یه مدت که گول ضد انقلابیون را خورده بودم امنیت نداشتم و نمیتوانستم برم ایران و ارثی که بهم رسیده بود را جمع و جور کنم. وضعم اصلا خوب نبود. اما از وقتی که فهمیدم گول خورده ام و به دامان پر مهر و محبت نظام ولایت فقیه برگشتم، هم امنیت دارم و هم خیلی راحت توانستم برم ایران و ارث پدری را ....
نماینده روسیه:
 خوب به سخنان این شاهد توجه کنید. علت فقر مردم ایران اینه که هنوز ارث و میراث پدری شان را در اختیار نگرفته اند.
فریبا:
 خوب بله قربان. این مسئله در کشورهای خارجی هم اتفاق افتاده. البته اونا امنیت ندارن.
رئیس:
عجب. خبر نداشتم.
فریبا:
قربون بنده بارها عرض کرده ام و همین اخیرا هم به تلویزیون فرانس 24 گفتم که ما اگر به سوریه کمک مالی کردیم و نیروهامون رو به اونجا فرستادیم برای مقابله با داعش بود. اگر سردار سلیمانی به اونجا نرفته بود الان ما در ایران امنیت نداشتیم.
نماینده  روسیه:
 آقای رئیس حق با این خانمه. ما هم رفتیم سوریه کمک کردیم. البته خرجش رو دوستان ایرانی مون دادن. اما باور کنید به جان شما اگر نرفته بودیم الان امنیت نداشتیم. داعش میومد مسکو و زرتی کشور ما میشد مرکز داعش.
رئیس:
ولی خانم فریبا، داعش که دو سال بعد از حضور پاسدارهای ایران در سوریه درست شد. شما مگه نگفتی ژورنالیستی؟
فریبا:
اه. جدی میگید؟ نمیدونستم؟ من گفتم ژورنالیستم قربون. اما دیگه نه تا اون حد.
نماینده سوئد:
اینکه مهم نیست. سردار سلیمانی با درایتی که دارند و با توسل به نوکیا و اریکسون و صنایع سوئد، از قبل حدس زده بودن که داعش دوسال دیگه درست میشه و برای همین رفتند به سوریه که وقتی داعش درست شد همونجا در نطفه باهاش مبارزه کنن که نیان امنیت ایران را بهم بریزند.
نماینده روس:
بله جناب رئیس اگر سردار به سوریه نرفته بود، داعش حتما به ایران میامد و اونوقت دوستان ایرانی ما امنیت نداشتند و ارثشان را هم نمیتوانستند زنده کنند.
نیکی هیلی:
 ولی آقای رئیس رژیم ایران به جای هزینه کردن سرمایه های ایران برای مردم و ساختن خانه که در زلزله اخیر هزاران خانه خراب شد، سرمایه های ایران را برای تروریسم خرج میکند.
فریبا:
 آقای رئیس این امریکا ئیها چکار به زلزله ما دارن. چرا به امنیت ما توجه نمی کنن. خوب یک عده گناهکار با رعایت نکردن حجاب و موازین شرعی باعث زلزله شدن. زلزله هم که دیگه تعارف نداره.
نماینده اتیوپی:
خانمها و آقایان زلزله اصولا برای این میاد که خانه ها را خراب کنه دیگه. من خودم متخصص زلزله هستم. در همه کشورها زلزله میاد. خوب هر کشوری بسته به اینکه مردمش چه جور گناهی بکنن، نوع خرابی خونه ها متفاوته. ضمنا زلزله ایران یک مسئله داخلیه و به خودشان مربوطه.
فریبا:
 ولی بنده از این تریبون به همه جهان اعلام می کنم که به خاطر داشتن امنیت و گرفتن ارث از مقام معظم رهبری متشکریم و در انتخابات شرکت میکنیم.
رئیس:
متشکرم خانم. براتون آرزوی امنیت و ارث فراوان می کنم. جلسه را موقتا برای خوردن ارث، ها ها ها ها ها ... ببخشید برای خوردن ناهار تعطیل می کنم.