سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

شنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۶

رباعیات نرمِشی عاقا!

حسین پویا
20 خرداد 1396گفتم بروی به غرب و نرمِش بکنی
این وضع خراب را گزارش بکنی
رفتی تو و با رقیب سازش کردی
شاید که مرا دچار چالش بکنی

نرمِش گفتم بکن، ولی خام شدی
سازش کردی و اهلی و رام شدی
یکباره مرا دچار چالش کردی
گولم زدی و حامی برجام شدی 

هیچ نظری موجود نیست: